Bewonersparticipatie

Bewoners participatie/ sociale projectleiding

Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit het betrekken van bewoners bij de werkzaamheden en het vormgeven van de plannen. Zonder draagvlak geen project.

Onze aanpak kenmerkt zich door de individuele benadering. Ongeacht de omvang van het project gaan wij met alle bewoners in gesprek. Wij zijn graag al zo vroeg mogelijk in het traject betrokken zodat input van bewoners een plek kan krijgen in de planvorming.

Met het Woononderzoek brengen wij in kaart wat bewoners belangrijk vinden en wat hun persoonlijke leefsituatie is. Weerstanden worden in persoonlijke gesprekken weggenomen. Dat doen wij door uitleg te geven over het product en het proces. Wij staan naast de bewoner en nemen hen mee in het proces en zoeken altijd naar een passende oplossing.

Diensten die wij aanbieden:

 • Woonbelevingsonderzoek
 • Organiseren van informatiemarkten om draagvlak te vergroten
 • Schrijven renovatievoorstel
 • Halen draagvlak (70%)
 • Communicatie naar bewoners en de directe woonomgeving
 • Verzorgen van alle bewonerscommunicatie (nieuwsbrieven, persoonlijke gesprekken, klachtafhandeling)
 • Warme opname (technisch en sociaal)
 • Projectleiding (sociaal en technisch)
 • Opleveringen
 • Bewonersbegeleiding inclusief het verzorgen van uitplaatsingen bij kwetsbare gezondheid of andere bijzondere omstandigheden
 • Aftersales

Ruud Heerema
Eigenaar en adviseur

Neem contact op

Bekijk onze andere diensten

Project

management

Bewoners

participatie

VVE beheer &

onderhoud

Meerjaren 

onderhoudsplan

Onderzoek &

advies

Duurzaam

bouwen

Contact

Samenwerken met Burg & de Heer?
Dit mag u van ons verwachten.

Om onze klanten 100% tevredenheid te garanderen. Hechten wij hoge waarden om dit waar te maken.
Hier mag u ons dan ook altijd aan houden!

 • Professioneel advies
 • Werkzaamheden op maat
 • Netjes en zorgvuldig

 • Binnen de afgesproken tijd
 • Enthousiaste medewerkers
 • Vakkennis