Stedelijke vernieuwing voor particuliere woningen in Zuiderzeewijk te Lelystad

Stedelijke vernieuwing Zuiderzeewijk

Stedelijke vernieuwing in de Zuiderzeewijk, In samenwerking met diverse stakeholders; Gemeente Lelystad, Centrada en Welzijn worden bewoners met een koophuis geholpen met het achterstallig onderhoud van de woningen.

Burg & de Heer slaat graag haar handen in één voor mooie projecten. Zeker als het gaat om bewoners in wijken die hulp kunnen gebruiken. Naast dat deze hulp aan werkzaamheden wordt ingezet, wordt er tegelijkertijd ook gekeken naar de toekomst van de woningen en de omgeving.

Het kenmerkende aan dit project is dat we onderhoud uitvoeren aan de woningschil op uitnodiging. Bewoners met achterstallig onderhoud aan hun woning kunnen zich aanmelden bij het projectteam. De technisch projectleider vanuit Burg & de Heer zal vervolgens een opname doen aan de woning. Vanuit deze opname word er een voorstel gemaakt voor de aanpak van de woning en de daarbij behorende begroting. Het voorstel word gepresenteerd aan de gemeente en de bewoner, als beide partijen instemmen zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Samenwerken

Voor de woningen in de Zuiderzeewijk werkt Burg & de Heer samen met diverse stakeholders zoals Gemeente Lelystad en Welzijn. De koopwoningen hebben diverse achterstallig onderhoud. Denk hierbij aan gedeeltelijk verrotte kozijnen kozijnen en gevelbekleding en slechte gevelisolatie. Burg & de Heer begeleid de bouwkundige aanpak van de woning. “Samen hebben we gekeken hoe we de bewoner kunnen helpen en wat de bewoner als tegenprestatie kan doen om de wijk leefbaarder te maken”.

Zuiderzeewijk stedelijke renovatie achterkant

“Door samen te werken met bewoners ontstaat er verbinding en komen we samen tot het juiste eindresultaat”.

Verfraaiing van de wijk en woningen

Het doel voor het aanpakken van de buitenkant van de woningen, is dat de complete oude wijk een vernieuwde uitstraling krijgt. Dit versterkt de fysieke leefbaarheid van de wijk. Daarnaast versterkt het de bewoners om de wijken een betrouwbare en betrokken indruk te geven in de gemeente.